MANUÁL PRO PANELY TEPLOCERAMIC TCM RA

  1. Po zapnutí panelu se během 10 sekund zobrazí současná teplota panelu. Po krátkém současném stisknutí obou tlačítek ↑↓ se zobrazí teplota vzduchu v místnosti.

2.4   Tečka za první číslicí signalizuje zobrazení teploty panelu

  1. Během zobrazení teploty panelu můžete pomocí tlačítek ↑↓ nastavit maximální teplotu panelu z 0°C na 95°C (tovární nastavení 80°C)
  2. Po 10 sekundách po zapnutí se přístroj přepne na aktuální režim zobrazení teploty vzduchu
  3. S pomocí tlačítek ↑↓ můžete regulovat teplotu vzduchu v místnosti na 5 až 35°C (výrobní nastavení 22°C), při tomto nastavení teploty vzduchu teplota na displeji bliká.
  4. Při současném krátkém stisknutí tlačítek ↑↓  se zobrazí teplota panelu s možností nastavení maximální teploty panelu. Po uplynutí 10 sekund se přístroj přepne do režimu zobrazení aktuální teploty vzduchu v místnosti
  5. Současné dlouhé stisknutí obou tlačítek ↑↓ vede k zapnutí / odemčení ovládacích tlačítek (ochrana dětí) - zatímco indikátor zobrazí: C1 - ochrana zapnutá, C0 - ochrana vypnutá. Pokud je ochrana zapnutá, po stisku jakéhokoliv tlačítka na indikátoru se na 5 sekund zobrazí tlačítko CH.
  6. Dlouhým stisknutím tlačítka ↓  se deaktivuje osvětlení displeje (noční režim), zatímco na displeji se zobrazí L0 - osvětlení je vypnuté. Osvětlení displeje funguje pouze v režimu nastavení, displej zhasne po 10 sekundách od posledního stisknutí tlačítka. Zapnutí displeje - stisknutím a podržením tlačítka dokud se na displeji nezobrazí L1 - osvětlení je zapnuté.
  7. Zobrazení tečky za druhou číslicí signalizuje stav ohřevu panelu:

                  24 .    - ZAPNUTO      24    - VYPNUTO

Vážení zákazníci, vážíme si Vašich nákupu a rádi bychom Vás seznámili s tím, že nás naleznete také na stránkách MALL.CZ

Najdete nás i na MALL.CZ